cenník

Pri zbere podkladov pre tvorbu internetových stránok a internetovej reklamy pre našich klientov často využívame nahrávanie rozhovorov o produktoch a službách na diktafón alebo na videokameru. Je to výborný spôsob, ako z rozhovoru zachytiť čo najviac informácií, ktoré potom využívame pri ďalšej tvorbe obsahu stránok. Z jedného 3-hodinového rozhovoru tak máme množstvo podkladov na niekoľko článkov, ilustračné videá o detailoch, ktoré by mohli zákazníkov našich klientov zaujímať a podobne. Tieto audio alebo video záznamy prepisujeme do textov a hotové články autorizujeme s našimi klientmi. Tento spôsob zberu informácií sa nám veľmi osvedčil.

Príprava a nastavenie Ranking analýzy

Príprava a nastavenie ranking analýzy pre dlhodobé sledovanie umiestnenia vašich webstránok na Google a porovnanie s konkurenciou.

Klienti občas potrebujú nahrať nejaké krátke produktové alebo marketingové video. Takéto video sa môže použiť predovšetkým na internetových stránkach klienta alebo pre akúkoľvek jeho prezentáciu na výstavách, prednáškach na konferenciách a podobne. Túto službu poskytujeme už mnoho rokov, vytvorili sme tak množstvo jednoduchých videí, videonávodov, prezentácií a postupov, teda všetko to, čo môže potenciálnym zákazníkom vďaka obrazu a zvuku jednoduchšie odprezentovať produkty alebo služby klienta, jeho značku, históriu, víziu a podobne. Krátke videá publikované na internetových stránkach, rôznych video sieťach ako YouTube, Vimeo, či na facebooku získavajú posledné roky čoraz viac na popularite. Množstvo minivideí je využívaných pri reklame, rýchlom prehľade služieb atď.