Správa webových stránok - cenník prác

Služba Správa webových stránok sa týka dopĺňania obsahu do webových stránok vlastných klientov s pravidelnými službami. Ide o dopĺňanie a úpravy textov, obrázkov, tabuliek, článkov, fotogalérií, audio záznamov, video záznamov a podobne.

Správu webových stránok realizujeme profesionálne, odborne a precízne. Po každej realizácii podrobne e-mailom informujeme klienta o realizovaných prácach, prípadne o požiadavkách na doplnenie podkladov. Správa webstránok patrí medzi služby, ktoré realizujeme v hodinovej sadzbe s presnou evidenciou času. Na evidenciu prác používame od roku 2015 profesionálny softvér PAYMO. Každý pravidelný klient má k dispozícii online prístup pre sledovanie realizácie svojich objednávok.

Správa webových stránok pravidelných klientov

MESAČNÝ ROZSAH PRÁC CENA 9 HODÍN 12 HODÍN 15 HODÍN 18 HODÍN
služby kategórie A+ 12 € / hod 108 € 144 € 180 € 216 €
služby kategórie A++ 14 € / hod 126 € 168 € 210 € 252 €
služby kategórie A+++ 16 € / hod 144 € 192 € 240 € 288 €
Ceny sú konečné, nie sme platiteľmi DPH.

Všetky ceny sú konečné. Nie som platiteľom DPH. Aktuálne ceny sú platné od 15. januára 2018.
Pôvodný cenník prác bol platný od 18. októbra 2006 a následne upravený 1. novembra 2014.

Zoznam základných služieb

SLUŽBA POPIS
A+ články (copywriting, kódovanie článkov, vnútorné linkovanie),
servis webu (zálohy a obnovy webu a databázy, aktualizácie, úpravy v kóde)
A++ grafika (piktogramy, banery, postery, retuš, vektorizácia, brožúry, knihy, e-booky)
A+++ eshopy (plnenie, optimalizácia, marketing),
videá (tvorba minivideí, záznam a strih jednoduchých videí ako sú prednášky, súťaže, prezentácie)
e-mailový marketing (tvorba, grafika a kódovanie newslettera, A/B testovanie, štatistiky úspešnosti)
Facebook reklama, tvorba prezentácií, koordinácia partnerov, školenia
Zoznam ďalších služieb na požiadanie.

Termíny realizácie požiadaviek

Štandardný termín začiatku realizácie požiadavky je u nepravidelných klientov do 5 pracovných dní od e-mailovej objednávky a dodania kompletných podkladov. Termín začiatku realizácie u pravidelných klientov je od 24 do 72 hodín od objednávky.

  1 DEŇ
AŽ 3 DNI
REALIZÁCIA DO 24 HODÍN,
V NOCI, CEZ VÍKEND ALEBO SVIATOK
PRAVIDELNÍ KLIENTI v cene + 50 %
NEPRAVIDELNÍ KLIENTI + 50% + 100 %

V prípade väčšieho množstva požiadaviek u pravidelných klientov
sa termín realizácie požiadaviek nepravidelných klientov môže dohodnúť individuálne
.
V prípade väčších a sezónnych projektov sa termíny realizácie musia dohodnúť a naplánovať
v dostatočnom časovom predstihu.