Skip to main content

tvorba internetových stránok . tvorba eshopov . internetový marketing a poradenstvo

Automatické predlžovanie domén

dbart - weby s nadhľadom
08. február 2021

Každý web alebo e-shop je umiestnený na nejakej doméne. Ak už tú svoju doménu máte, uhrádzaním prevádzkového poplatku ste jej držiteľom. Prevádzkový poplatok za doménu sa väčšinou uhrádza na jeden rok vopred. Pri niektorých koncovkách domén, napríklad slovenskej „.sk“, je možné poplatok uhradiť aj na niekoľko rokov dopredu. Mnoho hostingových spoločností, registrátorov domén, z dôvodu ochrany zákazníka objednáva doménu na neurčito. Zákazníci mi často krát preposielajú e-mail, ktorý im prichádza automaticky od registrátora pred ročným vypršaním predplateného obdobia domény a pýtajú sa, čo majú robiť. Tento článok slúži na vysvetlenie ako funguje ročné predplatné a čo treba urobiť, ak už o doménu nemáme záujem.

Objednávanie domén na dobu neurčitú a prečo sa vlastníctvo domény automaticky predlžuje

Domény sa objednávajú štandardne na dobu neurčitú s úhradou 1 krát ročne. Pokiaľ o nejakú doménu už zákazník nemá záujem, rieši sa to výpoveďou. Automatické predlžovanie vlastníctva sa robí z toho dôvodu, že mnohé domény sú vysoko komerčne hodnotné a zároveň mnohé svojim názvom chránia značku a podnikanie zákazníka pred rôznymi doménovými špekulantami. Preto sa to vo väčšine hostingových firiem a registrátorov rieši tak, že zákazník je automaticky v dostatočnom predstihu vopred informovaný, že ak o konkrétnu doménu už nemá záujem, má o tom registrátora informovať a na základe výpovede sa automatické predlžovanie domény na ďalšie obdobie zruší.

Ak o doménu zákazník záujem naďalej má, môže informačný e-mail ignorovať a registrátor ustráži termín, prevádzkový poplatok za doménu uhradí a následne pošle zákazníkovi faktúru. Týmto spôsobom hostingové spoločnosti chránia zákazníka, aby o doménu neprišiel.

Upozornenia pred vypršaním platnosti domény

14 dní pred ukončením predplateného obdobia domény prichádza upozornenie od registrátora

Presne 14 dní pred vypršaním ročného predplatného posiela registrátor na kontaktnú e-mailovú adresu zákazníka informáciu o tom, že v prípade nezáujmu o predĺženie platnosti domény je potrebné požiadať o zrušenie domény výpoveďou. Výpoveď sa posiela buď priamo registrátorovi alebo lokálnemu partnerovi, ktorý hostingovú spoločnosť (registrátora) dlhodobo zastupuje a potrebné formality vybaví. Rovnako je možné postupovať aj pri objednávaní nových domén.

Ak zákazník na túto výzvu nezareaguje, považuje sa to za predĺženie záujmu o doménu na ďalšie obdobie, čo chráni aj prvotná objednávka domény s jej automatickou úhradou na ďalšie roky v budúcnosti.

7 dní pred ukončením predplateného obdobia domény, ale len v prípade slovenskej koncovky domény (.sk) prichádza upozornenie z centrálneho registra slovenských domén, tzv. SK-NIC.SK

V automatickom e-maile od SK-NICu, ktorý chodí 7 dní pred vypršaním domény je žiaľ pre mnohých zákazníkov zmätočná informácia o tom, že v prípade, že si doménu želáte predĺžiť na ďalšie obdobie, je potrebné, aby ste prostredníctvom svojho autorizovaného registrátora domény uhradili príslušný poplatok. Ako bolo spomenuté vyššie, v prípade, že o doménu má zákazník naďalej záujem a má podpísanú dlhodobú objednávku na automatické predlžovanie prevádzky domény, NEMUSÍ REGISTRÁTORA KONTAKTOVAŤ. Registrátor uhradí doménu na ďalší rok a refakturuje poplatok zákazníkovi.

V prípade nejasností k tejto téme ma neváhajte kontaktovať...