Skip to main content

tvorba internetových stránok . tvorba eshopov . internetový marketing a poradenstvo

Pracujem ako freelancer
s kvalitnou podporou v zázemí

Práca s grafikou a tvorivosťou so zameraním na rukolapné výsledky ma baví už od školských čias 🙂. Od prvých kroník, násteniek až po školské projekty a časopisy. Spomínam si aj na začiatky školení, kedy sme so spolužiakom na konci základky prezentovali gymnazistom prvé pokusy v programovaní na počítači Sinclair ZX spectrum. Ten počítač mal pamäť len 64 kilobajtov. Harddisky, či USBčka ešte neexistovali a programy sme si do počítača nahrávali cez magnetofón... Ak sa zadarilo.

„Vždy ma bavilo vyhľadávať informácie, dávať ich dokopy,
spracovať, analyzovať a posúvať ďalším ľuďom.“

Tieto zručnosti mi prišli vhod v rôznych životných etapách. Napríklad na vojenčine som sa vďaka nim dostal k práci na vojenskom štábe a zavádzal kartotékový evidenčný systém do elektronickej podoby. Nemusel som tak kopať zákopy v dažďom rozmáčanom teréne 😁.

Rád slúžim ľuďom a pomáham napĺňať ich potreby

Cez viacero firiem a zamestnaní, ktoré väčšinou súviseli s týmito profesijnými záujmami som v roku 2006 založil svoju živnosť dbart, v ktorej pokračujem do dnešných dní. Baví ma práca s ľuďmi a práca pre ľudí, komunikácia, nastavovanie stratégií a pomoc s dosahovaním cieľov, ktoré spoločne so zákazníkmi nastavujeme.

Špecializujem sa na weby, eshopy a internetový marketing

V dnešnej informačnej dobe každý jeden profesijný odbor na seba nabaľuje množstvo ďalších a ďalších informácií, vedomostí aj zručností, ktoré si okrem vzdelávania vyžadujú stále väčšie množstvo času. Preto investujem nemálo svojho voľného času aj peňazí do ďalšieho vzdelávania a zároveň spolupracujem aj s ďalšími odborníkmi a profesionálmi, aby som dokázal čo najviac napĺňať potreby zákazníkov, združení a firiem, pre ktoré pracujem.

Kvalitná podpora v zázemí

Od roku 2008 preto ako partner spolupracujem v oblasti internetových služieb, eshopov a marketingu so zvolenskou firmou WebyGroup. Táto spoločnosť je lídrom v oblasti portálov miest a obcí na Slovensku, realizovala a prevádzkuje vyše 700 eshopových riešení a okrem iného vyvíja a prevádzkuje aj celoslovenskú sieť kvalitných firemných profilov na sieti virtualne.sk, poskytuje vysoko kvalitný hosting a skvelú osobnú podporu. Veľkou výhodou WebyGroup je jej neustále sledovanie internetových trendov, noviniek, bezpečnosti alebo zákonných povinností, ktoré systematicky poskytuje svojím partnerom aj zákazníkom. Spolupráca s WebyGroup je zároveň spolupráca s tímom skvelých ľudí z celého Slovenska.

„Práca, ktorú robím ma jednoducho baví
a rád sa so zákazníkmi púšťam do ďalších projektov.“

Kolegovia a spolupracovníci z Webytímu :)

Niekoľko míľnikov z profesijného života...


1992 - 1994

MP Propagrafic; Editing
Žilina

K práci v reklame som sa dostal ešte začiatkom deväťdesiatych rokov, kedy som počas štúdia informačno-riadiacich systémov na Žilinskej univerzite praxoval v agentúre MP-Propagrafic pod vedením skvelého odborníka Ing. Miloslava Pintravu. V tom istom období som začal  tvoriť aj prvé knihy a časopisy v spolupráci s agentúrou Editing Eduarda Piovarčiho a ako dobrovoľník aj s náčelníctvom Slovenského skautingu.


1991 - 1993 Žilinská univerzita
Fakulta riadenia, odbor Informačno-riadiace systémy

1996 - 2000

Recolor s.r.o.; Mestské informačné centrum
Prešov

Po absolvovaní základnej vojenskej služby som naberal skúsenosti s ďalšími oblasťami reklamy v prešovskej agentúre Recolor, v spolupráci s manželmi Evou a Miroslavom Bujňákovými a praxoval aj v prevádzke Mestského informačného centra zaradeného v sieti Asociácie informačných centier Slovenska.

2000 - 2005

FaxCopy a.s. ; Lapis s.r.o.
Nitra

Ďalším míľnikom bola práca na pozícii grafika a lokálneho marketingu v nitrianskej pobočke celoslovenskej siete FaxCopy. V tomto období sme v Nitre zaviedli grafické pracovisko a rozbehli ho od nuly na najlepšie obraty na Slovensku. Zároveň som vtedy začal školiť pre spoločnosť Lapis s.r.o. a niekoľko školení sa ušlo aj pre kolegov na iných pobočkách siete FaxCopy.


2001 - 2006 Univerzita Konštantína Filozofa
Psychologická starostlivosť o dospelých

2006 - súčasnosť

WebYGroup s.r.o, LanMou, s.r.o., IVIT s.r.o.
Nitra, Zvolen, Slovensko

Od roku 2006 pracujem ako samostatný živnostník (SZČO), postupne som sa začal špecializiovať a zameriavať na internetový marketing, sociálne siete, tvorbu webov, eshopov, osobné marketingové poradenstvo a podporu dlhodobých klientov. V roku 2008 som ako partner začal spolupracovať so spoločnosťou WebyGroup s.r.o. zo Zvolena, nitrianskou spoločnosťou ITC s.r.o., ktorá sa neskôr transformovala na LanMou s.r.o. a okrem školenia pre Lapis s.r.o. som začal školiť aj pre spoločnosť IVIT s.r.o. a školiť už aj ako samostatný školiteľ pre viaceré projekty.

výber z najobľúbenejších značiek, s ktorými je radosť spolupracovať


(v abecednom poradí)