Skip to main content

tvorba internetových stránok . tvorba eshopov . internetový marketing a poradenstvo

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli spracované v zmysle ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa ustanovenia čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známeho tiež ako GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaše osobné údaje chránime

Osobné údaje sú údaje, ktoré umožňujú identifikovať fyzickú osobu na základe viacerých informácií a charakteristík. Patria sem napríklad údaje ako meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia alebo kontaktné údaje.

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za našu povinnosť. S osobnými údajmi našich klientov, partnerov alebo spolupracovníkov nakladáme v súlade s platnými zákonmi. Údaje spracovávame len v nevyhnutne potrebnom v rozsahu a po nevyhnutnú dobu.

Dotknutá osoba je človek, fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa ukladajú a spracovávajú. Všeobecne je pre firmu na internete takouto osobou každý používateľ, ktorý si na nejakej web stránke vyžiada cenovú ponuku, objedná si niečo v e-shope, stiahne si z Vašich stránok e-book alebo je adresát newsletteru či vašej cielenej marketingovej kampane.

dbart ako PREVÁDZKOVATEĽ a správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je živnosť Mgr. Daniel Blažko - dbart so sídlom Ďurková 22, 949 01 Nitra, IČO 43 383 211, zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu Nitra pod číslom 403-22421. Osobné údaje získavame a spracovávame na základe služieb prevádzkovaných prostredníctvom webových stránok https://www.dbart.sk/.

Aké osobné údaje spracovávame

Ako prevádzkovateľ a správca osobných údajov v závislosti na poskytovaných službách a produktoch spracovávame predovšetkým tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • poštovú adresu
  • fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov)
  • prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe

Môžeme o Vás získať informácie aj z iných zdrojov a pridať ich do informácií, ktoré ste nám už poskytli.

Prečo osobné údaje spracovávame

Osobné údaje spracovávame na účely marketingu a poskytnutia služieb spoločnosti dbart.