Skip to main content

tvorba internetových stránok . tvorba eshopov . internetový marketing a poradenstvo

služba
PREPISOVANIE TEXTOV


Pri zbere podkladov pre tvorbu internetových stránok a internetovej reklamy pre našich klientov často využívame nahrávanie rozhovorov o produktoch a službách na diktafón alebo na videokameru. Je to výborný spôsob, ako z rozhovoru zachytiť čo najviac informácií, ktoré potom využívame pri ďalšej tvorbe obsahu stránok. Z jedného 3-hodinového rozhovoru tak máme množstvo podkladov na niekoľko článkov, ilustračné videá o detailoch, ktoré by mohli zákazníkov našich klientov zaujímať a podobne. Tieto audio alebo video záznamy prepisujeme do textov a hotové články autorizujeme s našimi klientmi. Tento spôsob zberu informácií sa nám veľmi osvedčil.

Potrebujete prepísať audio alebo video do textu?

Ponúkame vám túto službu, v prípade záujmu nás kontaktujte cez naše všeobecné kontakty.

cenník prepisu audio alebo video záznamu do textu

SLUŽBA CENA
spracovanie a prepis video záznamu 1,90 € / 1NS
spracovanie a prepis audio záznamu 1,90 € / 1NS
prepis a gramatická a štylistická korekcia 2,20 € / 1NS
prepis a kvalitné zladenie textu* s audio/video záznamom 2,90 € / 1NS
Ceny sú konečné, nie sme platiteľmi DPH.

Poznámky

  • 1 NS = 1 normo strana je 1 800 znakov vrátane medzier,
  • ak si potrebujete overiť, koľko normostrán obsahuje váš text, na zmeranie môžete použiť aj tento nástroj...
  • * kvalitným zladením textu s audio alebo video záznamom sa myslí doplnenie časových značiek do textu, samostatné označenie ľudí v rozhovore (A,B,C...), fonetické prepisy neštandardných slov (napríklad čínske výrazy v rozhovore o feng shui) a ich zvýraznenie, dodatočný prepis prezentačných obrazov z prezentácie vo videu, ich časové značky a podobne.