Skip to main content

tvorba internetových stránok . tvorba eshopov . internetový marketing a poradenstvo

Správa webových stránok - cenník prác

Služba Správa webových stránok sa týka dopĺňania obsahu do webových stránok vlastných klientov s pravidelnými službami. Ide o dopĺňanie a úpravy textov, obrázkov, tabuliek, článkov, fotogalérií, audio záznamov, video záznamov a podobne.

Správu webových stránok realizujeme profesionálne, odborne a precízne. Po každej realizácii podrobne e-mailom informujeme klienta o realizovaných prácach, prípadne o požiadavkách na doplnenie podkladov. Správa webstránok patrí medzi služby, ktoré realizujeme v hodinovej sadzbe s presnou evidenciou času. Na evidenciu prác používame od roku 2015 profesionálny softvér PAYMO. Každý pravidelný klient má k dispozícii online prístup pre sledovanie realizácie svojich objednávok.

Výstavba nových webových stránok

Pri tvorbe nových webových stránok Pravidelný klient je klient, ktorý využíva pravidelné mesačné služby v dohodnutom časovom rozsahu v mesačnej alebo vo zvýhodnenej ročnej platbe.

A/ vopred presne špecifikovaný rozsah a funkcionalita stránok

CENA
použitý PROFI softvér od 100 €
práce na mieru vypočítaná hodnota podľa vopred presne špecifikovaného rozsahu a funkčnosti
 • priebežné online konzultácie s klientom

B/ vopred nejasný rozsah a funkcionalita webu

CENA
použitý PROFI softvér od 100 €
práce 16 € / hod
 • rámcový odhad rozsahu prác, precízna online evidencia úkonov podľa priority klienta
 • priebežné online konzultácie s klientom

Správa webových stránok

ZÁKLADNÉ SLUŽBY pravidelný klient * nepravidelný klient *
CENA 16 € / hod 21 € / hod

Ceny sú konečné, nie som platiteľom DPH. Aktuálne ceny sú platné od 15. januára 2018.
Pôvodný cenník prác bol platný od 18. októbra 2006 a následne upravený 1. novembra 2014.

Zoznam základných služieb

SLUŽBA POPIS
grafické práce
 • piktogramy, banery, postery, retuše, vektorizácia, brožúry, knihy, e-booky
videá
 • tvorba minivideí
 • záznam a strih jednoduchých videí ako sú prednášky, súťaže, prezentácie
články
 • tvorba článkov (copywriting), kódovanie článkov, vnútorné linkovanie
eshopy
optimalizácia pre vyhľadávače
 • webové stránky
 • e-shopy
údržba webov
 • priebežné aktualizácie všetkých softvérov a databáz
 • bezpečnostné zálohovanie webov a databáz, antivírusová kontrola
 • úpravy a vylepšenia v kódoch
 • inšpirácie pre nové, rozšírené funkcie
 • implementácia nových zákonných a bezpečnostných požiadaviek
e-mailový marketing
 • tvorba, grafika a kódovanie newslettera
 • A/B testovanie
 • štatistiky úspešnosti
školenia
 • osobné alebo online školenia zákazníkov (videozáznam z online školenia)
Zoznam ďalších služieb na požiadanie.

Termíny realizácie požiadaviek

Štandardný termín začiatku realizácie požiadavky je u nepravidelných klientov do 5 pracovných dní od e-mailovej objednávky a dodania kompletných podkladov. Termín začiatku realizácie u pravidelných klientov je od 24 do 72 hodín od požiadavky.

  1 až 3 dni požiadavka do 24 hodín
(práca v noci, cez víkend alebo sviatok)
realizácia požiadavky
po termíne
PRAVIDELNÍ KLIENTI * v cene + 50 % zľava 50%
NEPRAVIDELNÍ KLIENTI * + 50% + 100 % ---

V prípade väčšieho množstva požiadaviek u pravidelných klientov
sa termín realizácie požiadaviek nepravidelných klientov môže dohodnúť individuálne
.
V prípade väčších a sezónnych projektov sa termíny realizácie musia dohodnúť a naplánovať
v dostatočnom časovom predstihu.

* Pravidelný a nepravidelný klient

Pravidelný klient je klient, ktorý využíva pravidelné mesačné služby v dohodnutom časovom rozsahu v mesačnej alebo vo zvýhodnenej ročnej platbe.