Skip to main content

tvorba internetových stránok . tvorba eshopov . internetový marketing a poradenstvo

Ako nastaviť stavy produktov tak, aby sa zobrazovali ako ďalšie kategórie

dbart - weby s nadhľadom
26. január 2017

Túto možnosť si môžeme zapnúť sami v module obsah obchodu.

O zobrazovanie stavov produktov v menu kategórií je potrebné jednorázovo požiadať vášho správcu eshopu, aby túto možnosť sfunkčnil.


Ak by ste už nemali v danom stave zaradený žiadny produkt alebo by skončil dátum, kedy sa daný stav pri produkte zobrazuje, stav bude v menu viditeľný aj naďalej a je potrebné ho manuálne vypnúť v administrácii.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých aktualizáciách eshopov je možné nájsť na tomto webe...

zdroj: tb, 26.1.2017