Skip to main content

tvorba internetových stránok . tvorba eshopov . internetový marketing a poradenstvo

Kontrola práce a dosiahnutých výsledkov

dbart - weby s nadhľadom
21. máj 2020

Pre našich klientov sledujeme dva základné ciele

1) Na stránky našich zákazníkov prinášame čo najviac takých návštevníkov, ktorí hľadajú produkty alebo služby, ktoré naši zákazníci ponúkajú.

2) Súčasťou našej práce je aj internetový marketing, ktorého cieľom je to, aby návštevníci, ktorých na stránky našich zákazníkov privedieme, vykonali nejakú akciu (konverziu) - oslovili majiteľa webu e-mailom, formulárom alebo telefonicky, prípadne si stiahli nejaký dokument alebo zapísali sa na odber noviniek.

O výsledkoch našej práce sa môžu zákazníci presvedčiť pomocou viacerých nezávislých nástrojov

Pre sledovanie výsledkov našej práce používame viacero profesionálnych nástrojov, ktoré dokážu zistiť:

  • aktuálnu návštevnosť stránok klienta z Google, ale aj z ďalších zdrojov návštevnosti,
  • aktuálnu pozíciu stránok zákazníka na tie kľúčové slová alebo slovné spojenia, ktoré sú pre neho dôležité.

dosiahnuté pracovné výsledky

Z pohľadu nášho zákazníka je teda dôležité neustále udržiavanie a zvyšovanie vysokých pozícií v Googli na dôležité kľúčové slová, čo je jeden zo základných nástrojov na zvyšovanie relevantnej návštevnosti stránok. Dobré pozície sú dôležité aj z hľadiska konkurencie a správania sa ľudí, ktorí na internete vyhľadávajú.

komplexné zhrnutie naplánovaných prác

Pravidelné reporty a koordinačné stretnutia

Analýza pozícií vo vyhľadávačoch

V pravidelných intervaloch posielame našim dlhodobým zákazníkom aktuálnu pozíciu webu na najdôležitejšie kľúčové slová a ich porovnanie s predchádzajúcim obdobím.

analýza pozícií vo vyhľadávačoch

Návštevnosť a vývoj návštevnosti webu

V mesačnej frekvencii rovnako elektronicky posielame zákazníkom aktuálnu návštevnosť a porovnanie s predchádzajúcim obdobím.

vývoj návštevnosti webov

Komplexné zhrnutie naplánovaných prác, vývoja návštevnosti a dohľadateľnosti webu

Okrem pracovných porád a stretnutí sa s klientmi raz štvrťročne stretávame osobne aj ku komplexnému zhrnutiu dohľadateľnosti jeho webov, ich návštevnosti, zdrojov návštevnosti a celkového stavu naplánovanej a realizovanej práce. Hodnotíme dosiahnutie naplánovaných cieľov a podľa dosiahnutých výsledkov, vývoja trhu na internete a aktuálnych potrieb zákazníka s ním dolaďujeme plány na ďalšie obdobie.

dlhodobé plánovanie

Plánovanie práce a platba za jej realizáciu

Prácu plánujeme vopred a je dlhodobo rozčlenená v rámci marketingového mixu alebo čiastkových cieľov na ďalšie kalendárne obdobie. Na evidenciu realizovanej práce používame softvér PAYMO. Klient môže mať na požiadanie online prístup pre sledovanie realizácie svojich objednávok. Platba za prácu je vopred za najbližší kalendárny mesiac alebo dohodnuté služby.

Podobne ako iné kreatívne agentúry, pre jednoduchú kontrolu a riadenie projektov, aj my využívame tento šikovný nástroj

viac informácií o aplikácii nájdete tu...

aplikácia funguje aj v slovenčine, svojho času som ju pomáhal prekladať do slovenského jazyka :)

„A great tool that I have been using for many years. It helps me to work transparently for my clients, but also for various analyzes of project effectiveness and especially for their planning. Thank you very much for the constant development and improvement of PAYMO. I wish you all the best.“
z vyjadrenia pre spoločnosť PAYMO